[{"id":"1","G1":"\ufeffDoimiy aholi soni (yil oxiriga), ming kishi","G2":"1571,9","G3":"1582,7","G4":"1595,4","G5":"1615,7","G6":"1632","G7":"1680,9","G8":"1692,8","G9":"1711,8","G10":"1736,5","G11":"1763,1","G12":"1791,1"},{"id":"2","G1":"kishi Tug`ilganlar soni, (yilda), kishi","G2":"32456","G3":"35203","G4":"36607","G5":"38788","G6":"40120","G7":"37942","G8":"35840","G9":"38207","G10":"39100","G11":"40883","G12":"41331\r"},{"id":"3","G1":"O`lganlar soni, (yilda), kishi","G2":"9199","G3":"8594","G4":"8438","G5":"8610","G6":"8172","G7":"8342","G8":"8184","G9":"8208","G10":"8134","G11":"8157","G12":"8135\r"},{"id":"4","G1":"Ko`chib kelganlar soni, (yilda), kishi","G2":"12783","G3":"12375","G4":"15235","G5":"13686","G6":"12723","G7":"14275","G8":"14041","G9":"12091","G10":"14238","G11":"13053","G12":"10850\r"},{"id":"5","G1":"Ko`chib ketganlar soni, (yilda), kishi","G2":"34106","G3":"28135","G4":"30722","G5":"23574","G6":"28324","G7":"26971","G8":"29848","G9":"23099","G10":"20528","G11":"19130","G12":"16103\r"},{"id":"6","G1":"Tuzilgan nikohlar soni, (yilda), mingta","G2":"9,7","G3":"11,3","G4":"15,7","G5":"16,288","G6":"16,5","G7":"17,8","G8":"17,9","G9":"16,7","G10":"16,5","G11":"15","G12":"13,8\r"},{"id":"7","G1":"Ajralishlar soni, (yilda), mingta","G2":"0,5","G3":"0,7","G4":"0,7","G5":"0,518","G6":"0,7","G7":"0,9","G8":"0,7","G9":"0,8","G10":"1","G11":"1,2","G12":"1,1"}]