1Doimiy aholi soni (yil oxiriga), ming kishi1571,91582,71595,41615,716321680,91692,81711,81736,51763,11791,12kishi Tug`ilganlar soni, (yilda), kishi3245635203366073878840120379423584038207391004088341331 3O`lganlar soni, (yilda), kishi91998594843886108172834281848208813481578135 4Ko`chib kelganlar soni, (yilda), kishi1278312375152351368612723142751404112091142381305310850 5Ko`chib ketganlar soni, (yilda), kishi3410628135307222357428324269712984823099205281913016103 6Tuzilgan nikohlar soni, (yilda), mingta9,711,315,716,28816,517,817,916,716,51513,8 7Ajralishlar soni, (yilda), mingta0,50,70,70,5180,70,90,70,811,21,1