Иқтисодий фаолиятнинг алоҳида турлари бўйича саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми;5,484.90;6,162.90;100.5;100;100 Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш;172;200.3;113.6;3.1;3.3 Нефть ва табиий газни қазиб олиш;125.2;143.4;104.5;2.3;2.3 Тоғ-кон саноатининг бошқа соҳалари ва ёпиқ усулда қазишга техник ёрдам кўрсатиш;46.8;56.9;121;0.8;1 Қайта ишлаш саноати;5002.1;5449.3;99.7;91.2;88.40000000000001 Озиқ- овқат маҳсулотлари, ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш;561.3;788.7;108.8;10.2;12.8 Тўқимачилик маҳсулотлари, кийимлар, тери ва унга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқариш;434.3;583.1;107.5;7.9;9.5 Ёғоч ва пўкак буюмлар, поҳол ва тўқиш учун материаллардан буюмлар, қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, мебеллар ишлаб чиқариш;30.1;40.6;97.90000000000001;0.6;0.65 Ёзилган материалларни нашр қилиш ва акс эттириш;1.5;1.7;109.5;0.02;0.02 Кимё маҳсулотлари, резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш;3714.1;3576.9;93;67.7;58 Кокс ва нефтни кайта ишлаш махсулотлари ишлаб чикариш;1.1;2.6;105.2;0.02;0.04 Асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратлари ишлаб чиқариш;9.4;20.6;155.8;0.2;0.3 Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш;167.3;307.4;155.5;3.1;5 Металлургия саноати;0.5;0.8;102.3;0.01;0.01 Машина ва ускуналардан ташқари тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш;6.2;16;211.6;0.1;0.3 Компьютерлар, электрон ва оптик маҳсулотлар ишлаб чиқариш;51.9;85.3;-;0.9;1.4 Электр ускуналар ишлаб чиқариш;21.9;21.8;101;0.4;0.35 Бошка тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар ишлаб чикариш;0.9;1;103.7;0.01;0.01 Машина ва ускуналар таъмирлаш ва урнатиш ;1;1.7;125.1;0.01;0.02 Бошқа тайёр буюмларни ишлаб чиқариш;0.6;1.1;209.8;0.001;0.01 Электр, газ, буғ билан таъминлаш;246.9;448;100.7;4.5;7.3 ва ҳавони кондициялаш;;;;; Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш;63.9;65.3;87.59999999999999;1.2;1