Тоғ- кон саноати ва очиқ конларниишлаш;-;-;-;-; Табиий газ ишлаб чиқариш;млн.м.куб;3207.5;3074.2;95.8; Оҳактош;минг тн.;82.90000000000001;85;102.6; Чақиқ тош (шебень);минг тн.;53.8;176.1;3,2 м; Қайта ишлаш саноати;;;;; Алкоголь маҳсулотлари;минг л. 100% спирт;1904.2;1913.8;100.5; Юмшоқ буғдой ва спельта уни;минг тн.;38.7;40.6;104.7; Макарон маҳсулотлари ва шу каби хамирдан тайёрланган маҳсулотлар;тн.;1469.2;675.1;45.9; Биринчи навли ундан тайёрланган буғдой нони, оғирлиги 600 г. (буханка);тн;1218;1329.7;109.2; Гуруч маҳсулотлари;тн;3382.6;3616.7;106.9; Тозаланган пахта ёғи ва унинг фракциялари (кимёвий модификация қилинганларидан ташқари);тн.;7987.5;7224.2;90.40000000000001; Йирик шохли қорамоллар учун тайёр омухта ем маҳсулотлари;минг тн.;22.1;23.4;105.9; Пахта толаси;минг тн.;30.7;24.9;81.3; Пахта чигити;минг тн.;47.6;38.9;81.8; Пахта тивити (линт);тн.;2485.9;1850;74.40000000000001; Асосий ноорганик кимёвий моддалар (динатрий карбонати);тн.;93.7;96;102.5; Полиэтилен;минг тн.;196.2;183.6;93.59999999999999; Полипропилен;минг тн.;50.8;47.8;94.09999999999999; Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш;-;-;-;-; Иишлаб чиқарилган электр энергияси;млн.кВт/с;1925.2;1743.8;90.59999999999999; Буғ ва иссиқ сув (иссиқлик энергияси);минг Гкал.;28.5;28.3;99.40000000000001; Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш;-;-;-;-; Сувга ишлов бериш ва сув қувурлари бўйича тақсимлаш хизматлари;млн. сўм;14422.3;16361.3;113.4; Оқава сувларни йўқотиш, транспортировка қилиш ва ишлов бериш бўйича хизматлар;млн. сўм;2406.5;2168.5;90.09999999999999;