[{"id":"1","G1":"Тоғ- кон саноати ва очиқ конларниишлаш","G2":"-","G3":"-","G4":"-","G5":"-"},{"id":"2","G1":"Табиий газ ишлаб чиқариш","G2":"млн.м.куб","G3":"3207.5","G4":"3074.2","G5":"95.8"},{"id":"3","G1":"Оҳактош","G2":"минг тн.","G3":"82.90000000000001","G4":"85","G5":"102.6"},{"id":"4","G1":"Чақиқ тош (шебень)","G2":"минг тн.","G3":"53.8","G4":"176.1","G5":"3,2 м"},{"id":"5","G1":"Қайта ишлаш саноати","G2":"","G3":"","G4":"","G5":""},{"id":"6","G1":"Алкоголь маҳсулотлари","G2":"минг л. 100% спирт","G3":"1904.2","G4":"1913.8","G5":"100.5"},{"id":"7","G1":"Юмшоқ буғдой ва спельта уни","G2":"минг тн.","G3":"38.7","G4":"40.6","G5":"104.7"},{"id":"8","G1":"Макарон маҳсулотлари ва шу каби хамирдан тайёрланган маҳсулотлар","G2":"тн.","G3":"1469.2","G4":"675.1","G5":"45.9"},{"id":"9","G1":"Биринчи навли ундан тайёрланган буғдой нони, оғирлиги 600 г. (буханка)","G2":"тн","G3":"1218","G4":"1329.7","G5":"109.2"},{"id":"10","G1":"Гуруч маҳсулотлари","G2":"тн","G3":"3382.6","G4":"3616.7","G5":"106.9"},{"id":"11","G1":"Тозаланган пахта ёғи ва унинг фракциялари (кимёвий модификация қилинганларидан ташқари)","G2":"тн.","G3":"7987.5","G4":"7224.2","G5":"90.40000000000001"},{"id":"12","G1":"Йирик шохли қорамоллар учун тайёр омухта ем маҳсулотлари","G2":"минг тн.","G3":"22.1","G4":"23.4","G5":"105.9"},{"id":"13","G1":"Пахта толаси","G2":"минг тн.","G3":"30.7","G4":"24.9","G5":"81.3"},{"id":"14","G1":"Пахта чигити","G2":"минг тн.","G3":"47.6","G4":"38.9","G5":"81.8"},{"id":"15","G1":"Пахта тивити (линт)","G2":"тн.","G3":"2485.9","G4":"1850","G5":"74.40000000000001"},{"id":"16","G1":"Асосий ноорганик кимёвий моддалар (динатрий карбонати)","G2":"тн.","G3":"93.7","G4":"96","G5":"102.5"},{"id":"17","G1":"Полиэтилен","G2":"минг тн.","G3":"196.2","G4":"183.6","G5":"93.59999999999999"},{"id":"18","G1":"Полипропилен","G2":"минг тн.","G3":"50.8","G4":"47.8","G5":"94.09999999999999"},{"id":"19","G1":"Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш","G2":"-","G3":"-","G4":"-","G5":"-"},{"id":"20","G1":"Иишлаб чиқарилган электр энергияси","G2":"млн.кВт/с","G3":"1925.2","G4":"1743.8","G5":"90.59999999999999"},{"id":"21","G1":"Буғ ва иссиқ сув (иссиқлик энергияси)","G2":"минг Гкал.","G3":"28.5","G4":"28.3","G5":"99.40000000000001"},{"id":"22","G1":"Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш","G2":"-","G3":"-","G4":"-","G5":"-"},{"id":"23","G1":"Сувга ишлов бериш ва сув қувурлари бўйича тақсимлаш хизматлари","G2":"млн. сўм","G3":"14422.3","G4":"16361.3","G5":"113.4"},{"id":"24","G1":"Оқава сувларни йўқотиш, транспортировка қилиш ва ишлов бериш бўйича хизматлар","G2":"млн. сўм","G3":"2406.5","G4":"2168.5","G5":"90.09999999999999"}]