[{"id":"1","G1":"Nazarbekov Ozodbek Axmadovich","G2":"Madaniyat vaziri/Министр культуры/Minister of Culture","G3":"Payshanba/Четверг/Thursday","G4":"15:00-17:00","G5":"(55) 502-33-77","G6":"ministry@madaniyat.uz","G7":"100029 Toshkent Taras Shevchenko 1"},{"id":"2","G1":"Ахмедов Баходир Маджитович","G2":"Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari/Первый заместитель министра культуры/First Deputy Minister of Culture","G3":"Seshanba/Вторник/Tuesday","G4":"10:00-12:00","G5":"(55) 502-33-77","G6":"ministry@madaniyat.uz","G7":"100029 Toshkent Taras Shevchenko 1"},{"id":"3","G1":"Qo'qonboyev Umidjon Abduraximovich","G2":"Madaniyat vazirining o'rinbosari/Заместитель министра культуры/Deputy Minister of Culture","G3":"Payshanba/Четверг/Thursday","G4":"10:00-12:00","G5":"(55) 502-33-77","G6":"ministry@madaniyat.uz","G7":"100029 Toshkent Taras Shevchenko 1"},{"id":"4","G1":"Mirzaev Olimjon Namozovich","G2":"Madaniyat vazirining o'rinbosari/Заместитель министра культуры/Deputy Minister of Culture","G3":"Juma/Пятница/Friday","G4":"10:00-12:00","G5":"(55) 502-33-77","G6":"ministry@madaniyat.uz","G7":"100029 Toshkent Taras Shevchenko 1"}]