[{"id":"1","G1":"O`zRTXB bitimlar hajmi:/Сумма сделок АО УзРТСБ:/ JSC UZEX transactions volume","G2":"2695.1","G3":"3372.3","G4":"3157.8","G5":"4101.8","G6":"4131.8","G7":"3369.6","G8":"3661.5","G9":"3384.7","G10":"3767.3"},{"id":"2","G1":"Birja savdolari / Биржевые сделки / Exchange transactions","G2":"2489.3","G3":"3010.2","G4":"2812.2","G5":"3629.2","G6":"3665.8","G7":"2910.4","G8":"3082.7","G9":"2899.0","G10":"3259.6"},{"id":"3","G1":"Кo`rgazma-yarmarka / Выставочно-ярмарочные торги / B2B E-commerce","G2":"63.9","G3":"128.8","G4":"106.4","G5":"124.9","G6":"104.6","G7":"124.8","G8":"207.3","G9":"124.9","G10":"127.0"},{"id":"4","G1":"Davlat xaridlari bo`yicha auksiyon savdolar / Аукционные торги по госзакупкам / Public procurement auction","G2":"129.9","G3":"220.3","G4":"227.9","G5":"335.4","G6":"348.4","G7":"323.5","G8":"356.7","G9":"348.2","G10":"367.2"},{"id":"5","G1":"Avtoraqamlar onlayn auksioni / Онлайн аукцион по автономерам / Car plates license online Auction","G2":"12.0","G3":"13.0","G4":"11.2","G5":"12.3","G6":"12.9","G7":"10.8","G8":"14.8","G9":"12.7","G10":"13.4"}]