I;Daromadlar;18,262.80 1.1;Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to\'lov;14,940.70 1.2;Yagona soliq to\'lovi;1,166.60 1.3;Boshqa daromadlar;1,951.20 1.4;Soliqsiz tushumlar;204.2 II.;Xarajatlar;19,206.80 2.1;Pensiya va boshqa to\'lovlar;19,166.90 2.1;Boshqa xarajatlar;39.9