I;Jami daromadlar;22,179.60 1.1;Ijtimoiy soliq;14,714.60 1.2;Boshqa daromadlar;417.4 1.3;Soliqsiz tushumlar;135.6 II.;Davlat byudjeti tomonidan transfert;6,795.00 III.;Moliya vazirligi huzuridagi Inqirozga qarshi kurashish jamg‘armasi hisobidan subsidiya;117 IV.;Jami xarajatlar;23,363.70 2.1;Pensiya va boshqa to‘lovlar;23,314.70 2.4;Boshqa xarajatlar;49