1IJami daromadlar22,179.6021.1Ijtimoiy soliq14,714.6031.2Boshqa daromadlar417.441.3Soliqsiz tushumlar135.65II.Davlat byudjeti tomonidan transfert6,795.006III.Moliya vazirligi huzuridagi Inqirozga qarshi kurashish jamg‘armasi hisobidan subsidiya1177IV.Jami xarajatlar23,363.7082.1Pensiya va boshqa to‘lovlar23,314.7092.4Boshqa xarajatlar49