1IDaromadlar18,262.8021.1Yuridik shaxslarning ish haqi fondidan yagona ijtimoiy to'lov14,940.7031.2Yagona soliq to'lovi1,166.6041.3Boshqa daromadlar1,951.2051.4Soliqsiz tushumlar204.26II.Xarajatlar19,206.8072.1Pensiya va boshqa to'lovlar19,166.9082.1Boshqa xarajatlar39.9