1;етакчи аудитор (Ichki audit xizmati);Oliy iqtisodiy malumotli hamda oxirgi 10 yilning kamida 2 yilida buxgalteriya hisobi, audit, moliya yoki soliq nazorati soxasida amaliy (shu jumladan, o’rindoshlik bo’yicha) ish stajiga ega bo’lishi, ichki auditorning malaka sertikatiga ega bo’lishi kerak. 2;Xalqaro aloqalar bo\'limi boshlig\'i; Oliy iqtisodiy, moliyaviy ma\'lumotli halqaro iqtisodiy aloqalar yoki sug\'urta/qayta sug\'urta soxasida kamida 2 yil ishlagan bo\'lishi, rus va ingiliz tillarini bilishi kerak 3;Mutaxassis;Nazorat bo\'limi mutaxassisi Oliy ma\'lumotli bo\'lishi, ish yuritish bo\'yicha 1 yil stajga ega bo\'lishi kerak. 4;Yuridik bolimi boshlig\'I ;Oliy yuridik ma\'lumotli hammda mutaxassislik yo\'nalishi bo\'yicha kamida 2 yil mexnat stajiga bo\'lishi kerak. 5;Mutaxassis;Assistans bo\'limi mutaxassi, oliy ma\'lumotga ega bo\'lishi, sug\'urta faoliyatiga oid qonun, qoidalarni bilishi, shu yo\'nalish bo\'yicha 1 yil ish stajiga ega bo\'lishi kerak. 6;injener-energetik;oliy ma\'lumotga ega bo\'lishi lozim, mutaxassisili bo\'yicha 1-3yilgacha ish stajiga ega bo\'lishi kerak 7;menejer;Matbuot xizmati bo\'limi menejeri, oliy jurnalistika ma\'lumotiga ega bo\'lishi lozim, Sug\'urta faoliyatiga taluqli barcha me\'yoriy xujjatlarni , kompaniya faoliyatiga oid zarur ma\'lumotlarni bilishi kerak 8;menejer;Sug\'urta da\'volarini ko\'rib chiqish bo\'limi menejeri, oliy ma]lumotli moliya va/yoki sug\'urta yo\'nalishida kamida 2 yil ishlagan bo\'lishi kerak.