[{"id":"1","G1":"1","G2":"етакчи аудитор (Ichki audit xizmati)","G3":"Oliy iqtisodiy malumotli hamda oxirgi 10 yilning kamida 2 yilida buxgalteriya hisobi, audit, moliya yoki soliq nazorati soxasida amaliy (shu jumladan, o’rindoshlik bo’yicha) ish stajiga ega bo’lishi, ichki auditorning malaka sertikatiga ega bo’lishi kerak."},{"id":"2","G1":"2","G2":"Xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i","G3":" Oliy iqtisodiy, moliyaviy ma'lumotli halqaro iqtisodiy aloqalar yoki sug'urta/qayta sug'urta soxasida kamida 2 yil ishlagan bo'lishi, rus va ingiliz tillarini bilishi kerak"},{"id":"3","G1":"3","G2":"Mutaxassis","G3":"Nazorat bo'limi mutaxassisi Oliy ma'lumotli bo'lishi, ish yuritish bo'yicha 1 yil stajga ega bo'lishi kerak."},{"id":"4","G1":"4","G2":"Yuridik bolimi boshlig'I ","G3":"Oliy yuridik ma'lumotli hammda mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha kamida 2 yil mexnat stajiga bo'lishi kerak."},{"id":"5","G1":"5","G2":"Mutaxassis","G3":"Assistans bo'limi mutaxassi, oliy ma'lumotga ega bo'lishi, sug'urta faoliyatiga oid qonun, qoidalarni bilishi, shu yo'nalish bo'yicha 1 yil ish stajiga ega bo'lishi kerak."},{"id":"6","G1":"6","G2":"injener-energetik","G3":"oliy ma'lumotga ega bo'lishi lozim, mutaxassisili bo'yicha 1-3yilgacha ish stajiga ega bo'lishi kerak"},{"id":"7","G1":"7","G2":"menejer","G3":"Matbuot xizmati bo'limi menejeri, oliy jurnalistika ma'lumotiga ega bo'lishi lozim, Sug'urta faoliyatiga taluqli barcha me'yoriy xujjatlarni , kompaniya faoliyatiga oid zarur ma'lumotlarni bilishi kerak"},{"id":"8","G1":"8","G2":"menejer","G3":"Sug'urta da'volarini ko'rib chiqish bo'limi menejeri, oliy ma]lumotli moliya va/yoki sug'urta yo'nalishida kamida 2 yil ishlagan bo'lishi kerak."}]