[{"id":"1","G1":"1","G2":"Menejer (Ichki audit xizmati)","G3":"Oliy iqtisodiy malumotli hamda oxirgi 10 yilning kamida 2 yilida buxgalteriya hisobi, audit, moliya yoki soliq nazorati soxasida amaliy (shu jumladan, o’rindoshlik bo’yicha) ish stajiga ega bo’lishi, ichki auditorning malaka sertikatiga ega bo’lishi kerak."},{"id":"2","G1":"2","G2":"Xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i","G3":" Oliy iqtisodiy, moliyaviy ma'lumotli halqaro iqtisodiy aloqalar yoki sug'urta/qayta sug'urta soxasida kamida 2 yil ishlagan bo'lishi, rus va ingiliz tillarini bilishi kerak"},{"id":"3","G1":"3","G2":"Bosh buxgalter","G3":"Oliy (buxgalteriya, moliyaviy, iqtisodiy) ma'lumotga ega bo'lishi, buxgalter sifatida 4 yildan kam bo'lmagan ish stajiga ega bo'lishi, shundan sug'urta soxasida buxgalteriya 2 yildan kam bo'lmagan ish stajiga ega bo'lishi kerak. Sug'urtalovchining bosh buxgalteri etib, bankrot deb topilgan yoki sud tomonidan uni majburiy tugatish to'g'risida qaror chiqarilgan paytgacha bir yil mobaynida yuridik shaxsning bosh buxgalteri bo'lib hisjblangan shaxs tayinlanishi mumkin emas."},{"id":"4","G1":"4","G2":"Mutaxassis","G3":"Nazorat bo'limi mutaxassisi Oliy ma'lumotli bo'lishi, ish yuritish bo'yicha 1 yil stajga ega bo'lishi kerak."},{"id":"5","G1":"5","G2":"Yuridik bolimi boshlig'I ","G3":"Oliy yuridik ma'lumotli hammda mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha kamida 2 yil mexnat stajiga bo'lishi kerak."}]