11етакчи аудитор (Ichki audit xizmati)Oliy iqtisodiy malumotli hamda oxirgi 10 yilning kamida 2 yilida buxgalteriya hisobi, audit, moliya yoki soliq nazorati soxasida amaliy (shu jumladan, o’rindoshlik bo’yicha) ish stajiga ega bo’lishi, ichki auditorning malaka sertikatiga ega bo’lishi kerak.22Xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i Oliy iqtisodiy, moliyaviy ma'lumotli halqaro iqtisodiy aloqalar yoki sug'urta/qayta sug'urta soxasida kamida 2 yil ishlagan bo'lishi, rus va ingiliz tillarini bilishi kerak33MutaxassisNazorat bo'limi mutaxassisi Oliy ma'lumotli bo'lishi, ish yuritish bo'yicha 1 yil stajga ega bo'lishi kerak.44Yuridik bolimi boshlig'I Oliy yuridik ma'lumotli hammda mutaxassislik yo'nalishi bo'yicha kamida 2 yil mexnat stajiga bo'lishi kerak.55MutaxassisAssistans bo'limi mutaxassi, oliy ma'lumotga ega bo'lishi, sug'urta faoliyatiga oid qonun, qoidalarni bilishi, shu yo'nalish bo'yicha 1 yil ish stajiga ega bo'lishi kerak.66injener-energetikoliy ma'lumotga ega bo'lishi lozim, mutaxassisili bo'yicha 1-3yilgacha ish stajiga ega bo'lishi kerak77menejerMatbuot xizmati bo'limi menejeri, oliy jurnalistika ma'lumotiga ega bo'lishi lozim, Sug'urta faoliyatiga taluqli barcha me'yoriy xujjatlarni , kompaniya faoliyatiga oid zarur ma'lumotlarni bilishi kerak88menejerSug'urta da'volarini ko'rib chiqish bo'limi menejeri, oliy ma]lumotli moliya va/yoki sug'urta yo'nalishida kamida 2 yil ishlagan bo'lishi kerak.