[{"id":"1","G1":"1","G2":"Nasretdinov Saidolim Saidakmalovich","G3":"Xar ish kuni ","G4":"08-00:11-00","G5":"(8 371) 239-40-25","G6":"info@kafolat.uz","G7":"(8 371) 239-46-40"},{"id":"2","G1":"2","G2":"Narzullaev Ravshan Zikrullaevich","G3":"Xar ish kuni ","G4":"08-00:11-00","G5":"(8 371) 239-40-25","G6":"deputy@kafolat.uz","G7":"(8 371) 239-46-40"},{"id":"3","G1":"3","G2":"Gribanova Valentina Grigo'revna","G3":"Xar ish kuni ","G4":"08-00:11-00","G5":"(8 371) 239-40-25","G6":"finance@kafolat.uz","G7":"(8 371) 239-46-40"}]