Иқтисодий фаолиятнинг алоҳида турлари бўйича саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми;8249.1;9421.799999999999;102.5;100;100 Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш;249.8;301;108.9;3;3.2 Нефть ва табиий газни қазиб олиш;182.8;221.1;102.7;2.2;2.3 Тоғ-кон саноатининг бошқа соҳалари ва ёпиқ усулда қазишга техник ёрдам кўрсатиш;67;79.90000000000001;-;0.8;0.8 Қайта ишлаш саноати;7542.7;8297.6;102.1;91.40000000000001;88.09999999999999 Озиқ- овқат маҳсулотлари, ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари ишлаб чиқариш;897.7;1274.9;111.9;10.9;13.53 Тўқимачилик маҳсулотлари, кийимлар, тери ва унга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқариш;561.9;756.8;107.5;6.8;8 Ёғоч ва пўкак буюмлар, поҳол ва тўқиш учун материаллардан буюмлар, қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, мебеллар ишлаб чиқариш;55.5;70.90000000000001;87.40000000000001;0.7;0.8 Ёзилган материалларни нашр қилиш ва акс эттириш;2.1;2.1;108.7;0.02;0.02 Кимё маҳсулотлари, резина ва пластмасса буюмлар ишлаб чиқариш;5534.6;5482.4;96;67.09999999999999;58.2 Кокс ва нефтни кайта ишлаш махсулотлари ишлаб чикариш;1.9;4.7;91.5;0.02;0.04 Асосий фармацевтика маҳсулотлари ва препаратлари ишлаб чиқариш;19.8;40.3;157.5;0.2;0.4 Бошқа нометалл минерал маҳсулотлар ишлаб чиқариш;289.5;490.6;150.6;3.5;5.2 Металлургия саноати;0.9;1.6;86.59999999999999;0.01;0.01 Машина ва ускуналардан ташқари тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш;8.9;22.8;214.6;0.1;0.2 Компьютерлар, электрон ва оптик маҳсулотлар ишлаб чиқариш;129.7;110;-;1.6;1.2 Электр ускуналар ишлаб чиқариш;36.4;35;98.59999999999999;0.4;0.4 Бошка тоифаларга киритилмаган машина ва ускуналар ишлаб чикариш;1.3;1.5;103.1;0.01;0.02 Машина ва ускуналар таъмирлаш ва урнатиш ;1.6;2.1;107.8;0.01;0.02 Бошқа тайёр буюмларни ишлаб чиқариш;0.9;1.9;221.7;0.01;0.02 Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш;359.2;729.1;101.7;4.4;7.7 Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш;97.40000000000001;94.09999999999999;106.9;1.2;1