Жами;2812;90.3 Кишлок,урмон ва балик хужалиги;0.01;66.59999999999999 Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш;5.2;80.40000000000001 Ишлаб чиқарадиган саноат;2781.2;90.40000000000001 Электр, газ, буг билан таъминлаш ва хавони кондициялаш;-3.4;- Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш;1.4;11,7 м. Қурилиш;4.4;3,8 м Савдо;5.4;23.9 Ташиш ва сақлаш;15;3,4 м. Ахборот ва алоқа;0.01;153.9 Кўчмас мулк билан операциялар;2.6;109.8 Бошқариш буйича фаолият ва ердамчи хизматлар;0.2;-