[{"id":"1","G1":"Жами","G2":"2812","G3":"90.3"},{"id":"2","G1":"Кишлок,урмон ва балик хужалиги","G2":"0.01","G3":"66.59999999999999"},{"id":"3","G1":"Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш","G2":"5.2","G3":"80.40000000000001"},{"id":"4","G1":"Ишлаб чиқарадиган саноат","G2":"2781.2","G3":"90.40000000000001"},{"id":"5","G1":"Электр, газ, буг билан таъминлаш ва хавони кондициялаш","G2":"-3.4","G3":"-"},{"id":"6","G1":"Сув билан таъминлаш","G2":" канал","G3":"1.4"},{"id":"7","G1":"Қурилиш","G2":"4.4","G3":"3,8 м"},{"id":"8","G1":"Савдо","G2":"5.4","G3":"23.9"},{"id":"9","G1":"Ташиш ва сақлаш","G2":"15","G3":"3,4 м."},{"id":"10","G1":"Ахборот ва алоқа","G2":"0.01","G3":"153.9"},{"id":"11","G1":"Кўчмас мулк билан операциялар","G2":"2.6","G3":"109.8"},{"id":"12","G1":"Бошқариш буйича фаолият ва ердамчи хизматлар","G2":"0.2","G3":"-"}]