1Жами281290.32Кишлок,урмон ва балик хужалиги0.0166.599999999999993Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш5.280.400000000000014Ишлаб чиқарадиган саноат2781.290.400000000000015Электр, газ, буг билан таъминлаш ва хавони кондициялаш-3.4-6Сув билан таъминлаш канал1.47Қурилиш4.43,8 м8Савдо5.423.99Ташиш ва сақлаш153,4 м.10Ахборот ва алоқа0.01153.911Кўчмас мулк билан операциялар2.6109.812Бошқариш буйича фаолият ва ердамчи хизматлар0.2-