1Investitsiya loyihalari dinamikasi (dona)6572818588452Sug'urta majburiyatlari dinamikasi (trln. so'm)36.847.3127.548.158.559.23Sug'urta to'lovlari dinamikasi (mlrd. so'm)6.3727.0512.712158.8000000000000014Sug'urta mukofotlari dinamikasi (mlrd. so'm)42.842.960.779.4000000000000110441.2