[{"id":"1","G1":" ","G2":" ","G3":" ","G4":"erkaklar/мужчины/men","G5":"erkaklar/мужчины/men","G6":"erkaklar/мужчины/men"},{"id":"2","G1":"Jami","G2":"Всего","G3":"Total","G4":"79330.0","G5":"100.0","G6":"83.3"},{"id":"3","G1":"shu jumladan:","G2":"в том числе:","G3":"including:","G4":" ","G5":" ","G6":" "},{"id":"4","G1":"qasdan odam o`ldirish va o`ldirishga suiqasd qilish","G2":"Умышленное убийство и покушение на убийство","G3":"Intentional murder and attempted murder","G4":"597.0","G5":"0.8","G6":"86.6"},{"id":"5","G1":"badanga qasddan og`ir jarohat yetkazish","G2":"Умышленное тяжкое телесное повреждение","G3":"Intentional grievous bodily harm","G4":"1517.0","G5":"1.9","G6":"91.8"},{"id":"6","G1":"tovlamachilik","G2":"Вымогательство","G3":"Extortion","G4":"403.0","G5":"0.5","G6":"80.4"},{"id":"7","G1":"nomusga tegish va nomusga tegishga urinish","G2":"Изнасилование и покушение на изнасилование","G3":"Rape and attempted rape","G4":"635.0","G5":"0.8","G6":"98.9"},{"id":"8","G1":"o`g`rlik","G2":"Кражи","G3":"Theft","G4":"8029.0","G5":"10.1","G6":"88.3"},{"id":"9","G1":"talonchilik va bosqinchilik","G2":"Грабеж и разбой","G3":"Robbery and robbery","G4":"2402.0","G5":"3.0","G6":"92.8"},{"id":"10","G1":"firibgarlik","G2":"Мошенничество","G3":"Fraud","G4":"6021.0","G5":"7.6","G6":"76.6"},{"id":"11","G1":"bezorilik","G2":"Хулиганство","G3":"Hooliganism","G4":"4528.0","G5":"5.7","G6":"89.1"},{"id":"12","G1":"giyohvandlik bilan bog`liq jinoyatlar","G2":"Преступления. связанные с наркотиками","G3":"Crime drug related","G4":"3211.0","G5":"4.0","G6":"93.6"},{"id":"13","G1":"iqtisodiyot asoslariga qarshi jinoyatlar","G2":"Преступления против основ экономики","G3":"Crimes Against the Basics of Economics","G4":"20350.0","G5":"25.7","G6":"83.6"},{"id":"14","G1":"boshqa turdagi jinoyatlar","G2":"Другие виды преступлений","G3":"Other types of crime","G4":"31637.0","G5":"39.9","G6":"80.3"}]