[{"id":"1","G1":"O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi","G2":"55,01%\r"},{"id":"2","G1":"O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot f","G2":"41,23%\r"}]