1O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi55,01% 2O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot f41,23%