O\'zbekiston Respublikasi;Navoiy;Navoiy;Navoiy ko\'chasi 27-uy;210100;+(99879) 2277164;(+99879) 2277152 (+99879) 2277381;(+99879) 2277152 (+99879)2277381;info@ngmk.uz;www.ngmk.uz;N 40o 06.1072\' E 065o 21.8501\'