[{"id":"1","G1":"Tovar mahsulotini ishlab chiqarish","G2":"100.0%","G3":"","G4":"","G5":""},{"id":"2","G1":"Mahalliylashtirish dasturi bo'yicha ","G2":"100.8%","G3":"","G4":"","G5":""},{"id":"3","G1":"Tarmoqlararo hamkorlik bo'yicha shartnomalarni ijro etish","G2":"105.6%","G3":"","G4":"","G5":""},{"id":"4","G1":"Investitsiya dasturi bo'yicha ","G2":"117.4%","G3":"","G4":"","G5":""},{"id":"5","G1":"Yangi ish o'rinlari yaratish","G2":"170.1%","G3":"","G4":"","G5":null}]