1Tovar mahsulotini ishlab chiqarish100.0%2Mahalliylashtirish dasturi bo'yicha 100.8%3Tarmoqlararo hamkorlik bo'yicha shartnomalarni ijro etish105.6%4Investitsiya dasturi bo'yicha 117.4%5Yangi ish o'rinlari yaratish170.1%