[{"id":"1","G1":"Аxoliga","G2":"Населению","G3":"Naseleniyu"},{"id":"2","G1":"Byudjet korxonalariga,ulgurji va boshka isteʼmolchilarga","G2":"Бюджетные предприятия, оптовые и другие потребители","G3":"Budget prediction, optimization, and drug cost"},{"id":"3","G1":"Ulgurji va boshka isteʼmolchilarga","G2":"Оптовые и другие потребители","G3":"Optovye i drugie potrebiteli"},{"id":"4","G1":"Oqava xizmati uchun","G2":" Канализации","G3":"For the sewage service"},{"id":"5","G1":"Аxoliga","G2":"Населению","G3":"Naseleniyu"},{"id":"6","G1":"Byudjet korxonalariga,ulgurji va boshka isteʼmolchilarga","G2":"Бюджетные предприятия, оптовые и другие потребители","G3":"Budget prediction, optimization, and drug cost"},{"id":"7","G1":"Ulgurji va boshka isteʼmolchilarga","G2":"Оптовые и другие потребители","G3":"Optovye i drugie potrebiteli"}]