Jami yoʼlovchi tashish yoʼnalishlari soni;Количество маршрутов для общего пассажиропотока;Number of routes for total passenger traffic;312;242;70;5648;3765 –avtobus ; автобус;bus;70;30;40;392;169 –yoʼnalishli taksi ;такси назначения;shuttle taxi;242;212;30;5256;3796 –Shulardan: Damas avtomobillari;Из них: автомобили Damas;Among them: Damas cars;233;199;34;5170;3720 –Shahar yoʼnalishlari;Направления города;City directions;74;61;13;1349;862 –avtobus ;автобус;bus;14;7;7;169;72 –yoʼnalishli taksi ;маршрутное такси;shuttle taxi;60;54;6;1180;790 –Shulardan: Damas avtomobillari;Среди них: автомобили Damas;Among them: Damas cars;57;51;6;1150;760 –Shahar atrofi yoʼnalishlari;Пригородные направления;Suburban directions;226;171;55;4122;3009 –avtobus ;автобус;bus;53;21;32;219;95 –yoʼnalishli taksi ;маршрутное такси;shuttle taxi;173;150;23;3903;2914 –Shulardan: Damas avtomobillari;Среди них: автомобили Damas;Among them: Damas cars;172;144;27;3887;2898 –Viloyat hududidagi shaharlararo yoʼnalishlar ;Междугородние маршруты в пределах области;Intercity routes within the region;4;3;1;59;46 –avtobus ;автобус;bus;1;0;1;2;0 –yoʼnalishli taksi ;маршрутное такси;shuttle taxi;3;3;0;57;46 –Shulardan: Damas avtomobillari;Среди них: автомобили Damas;Among them: Damas cars;2;2;0;47;38 –Viloyatlararo shaharlarararo yoʼnalishlar ;Междугородние межгородские маршруты;Intercity Inter-city Routes;8;7;1;118;48 –avtobus ;автобус;bus;2;2;0;2;2 –yoʼnalishli taksi ;маршрутное такси;shuttle taxi;6;5;1;116;46 –Shulardan: Damas avtomobillari;Среди них: автомобили Damas;Among them: Damas cars;2;2;1;86;24