[{"id":"1","G1":"Jami yoʼlovchi tashish yoʼnalishlari soni","G2":"Количество маршрутов для общего пассажиропотока","G3":"Number of routes for total passenger traffic","G4":"312","G5":"242","G6":"70","G7":"5648","G8":"3765"},{"id":"2","G1":"–avtobus ","G2":" автобус","G3":"bus","G4":"70","G5":"30","G6":"40","G7":"392","G8":"169"},{"id":"3","G1":"–yoʼnalishli taksi ","G2":"такси назначения","G3":"shuttle taxi","G4":"242","G5":"212","G6":"30","G7":"5256","G8":"3796"},{"id":"4","G1":"–Shulardan: Damas avtomobillari","G2":"Из них: автомобили Damas","G3":"Among them: Damas cars","G4":"233","G5":"199","G6":"34","G7":"5170","G8":"3720"},{"id":"5","G1":"–Shahar yoʼnalishlari","G2":"Направления города","G3":"City directions","G4":"74","G5":"61","G6":"13","G7":"1349","G8":"862"},{"id":"6","G1":"–avtobus ","G2":"автобус","G3":"bus","G4":"14","G5":"7","G6":"7","G7":"169","G8":"72"},{"id":"7","G1":"–yoʼnalishli taksi ","G2":"маршрутное такси","G3":"shuttle taxi","G4":"60","G5":"54","G6":"6","G7":"1180","G8":"790"},{"id":"8","G1":"–Shulardan: Damas avtomobillari","G2":"Среди них: автомобили Damas","G3":"Among them: Damas cars","G4":"57","G5":"51","G6":"6","G7":"1150","G8":"760"},{"id":"9","G1":"–Shahar atrofi yoʼnalishlari","G2":"Пригородные направления","G3":"Suburban directions","G4":"226","G5":"171","G6":"55","G7":"4122","G8":"3009"},{"id":"10","G1":"–avtobus ","G2":"автобус","G3":"bus","G4":"53","G5":"21","G6":"32","G7":"219","G8":"95"},{"id":"11","G1":"–yoʼnalishli taksi ","G2":"маршрутное такси","G3":"shuttle taxi","G4":"173","G5":"150","G6":"23","G7":"3903","G8":"2914"},{"id":"12","G1":"–Shulardan: Damas avtomobillari","G2":"Среди них: автомобили Damas","G3":"Among them: Damas cars","G4":"172","G5":"144","G6":"27","G7":"3887","G8":"2898"},{"id":"13","G1":"–Viloyat hududidagi shaharlararo yoʼnalishlar ","G2":"Междугородние маршруты в пределах области","G3":"Intercity routes within the region","G4":"4","G5":"3","G6":"1","G7":"59","G8":"46"},{"id":"14","G1":"–avtobus ","G2":"автобус","G3":"bus","G4":"1","G5":"0","G6":"1","G7":"2","G8":"0"},{"id":"15","G1":"–yoʼnalishli taksi ","G2":"маршрутное такси","G3":"shuttle taxi","G4":"3","G5":"3","G6":"0","G7":"57","G8":"46"},{"id":"16","G1":"–Shulardan: Damas avtomobillari","G2":"Среди них: автомобили Damas","G3":"Among them: Damas cars","G4":"2","G5":"2","G6":"0","G7":"47","G8":"38"},{"id":"17","G1":"–Viloyatlararo shaharlarararo yoʼnalishlar ","G2":"Междугородние межгородские маршруты","G3":"Intercity Inter-city Routes","G4":"8","G5":"7","G6":"1","G7":"118","G8":"48"},{"id":"18","G1":"–avtobus ","G2":"автобус","G3":"bus","G4":"2","G5":"2","G6":"0","G7":"2","G8":"2"},{"id":"19","G1":"–yoʼnalishli taksi ","G2":"маршрутное такси","G3":"shuttle taxi","G4":"6","G5":"5","G6":"1","G7":"116","G8":"46"},{"id":"20","G1":"–Shulardan: Damas avtomobillari","G2":"Среди них: автомобили Damas","G3":"Among them: Damas cars","G4":"2","G5":"2","G6":"1","G7":"86","G8":"24"}]