[{"id":"1","g1":"O'zbekiston Respublikasi","g2":"27372"},{"id":"2","g1":"Qoraqalpog'iston Respublik","g2":"1389\r"},{"id":"3","g1":"Andijon viloyati","g2":"2755\r"},{"id":"4","g1":"Buxoro viloyati","g2":"1319\r"},{"id":"5","g1":"Jizzax viloyati","g2":"1001\r"},{"id":"6","g1":"Qashqadaryo viloyati","g2":"2305\r"},{"id":"7","g1":"Navoiy viloyati","g2":"792\r"},{"id":"8","g1":"Namangan viloyati","g2":"2436\r"},{"id":"9","g1":"Samarqand viloyati","g2":"2734\r"},{"id":"10","g1":"Surxondaryo viloyati","g2":"1406\r"},{"id":"11","g1":"Sirdaryo viloyati","g2":"808\r"},{"id":"12","g1":"Toshkent viloyati","g2":"2072\r"},{"id":"13","g1":"Farg'ona viloyati","g2":"2881\r"},{"id":"14","g1":"Xorazm viloyati","g2":"1136\r"},{"id":"15","g1":"Toshkent shahri","g2":"4338\r"}]