[{"id":"1","g1":"O'zbekiston Respublikasi","g2":"17419"},{"id":"2","g1":"Qoraqalpog'iston Respublikasi","g2":"999\r"},{"id":"3","g1":"Andijon viloyati","g2":"1650\r"},{"id":"4","g1":"Buxoro viloyati","g2":"1107\r"},{"id":"5","g1":"Jizzax viloyati","g2":"641\r"},{"id":"6","g1":"Qashqadaryo viloyati","g2":"1507\r"},{"id":"7","g1":"Navoiy viloyati","g2":"505\r"},{"id":"8","g1":"Namangan viloyati","g2":"1605\r"},{"id":"9","g1":"Samarqand viloyati","g2":"1980\r"},{"id":"10","g1":"Surxondaryo viloyati","g2":"1141\r"},{"id":"11","g1":"Sirdaryo viloyati","g2":"495\r"},{"id":"12","g1":"Toshkent viloyati","g2":"1497\r"},{"id":"13","g1":"Farg'ona viloyati","g2":"1784\r"},{"id":"14","g1":"Xorazm viloyati","g2":"932\r"},{"id":"15","g1":"Toshkent shahri","g2":"1576"}]